AKING AKING PINAKAMAMAHAL KO NA AKING NA AKING ANAK KO NA EDUARDO V. MANALO KUNG ANG INYO-INYONG PINAKAMAMAHAL NINYO NA PANGINOON NINYO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MAYROONG DALAWANG NAPAKABANAL NA KADAHILANAN NANG MULI-MULI KO NA PAGSUSUGO KO SA KANIYA KO SA KANIYA SA DI BANAL NA LUPAIN NA ITO AT GAYUN DIN NAMAN ANG NAPAKABANAL NA KAUKULAN NI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS NA SI PINAKADAKILANG JESUS. KUNG SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI JESU-CRISTO NA SI JESU-CRISTO AY MULI-MULI KO NA ISINUGO AT MULI-MULI KO NA GINAWANG MANUNUBOS SA LOOB NANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBANG ANG “IGLESIA NI CRISTO” AT GINAWA KO NA DAKILANG PANGINOONG DIYOS O BANAL NINYO NA PANGINOON UPANG SIYA-SIYA AY INYO NA MULI-MULI NINYO NA SASAMBAHIN AY MULI-MULI GAYUN GAYUN DIN NAMAN SI PINAKAMAMAHAL KO NA ANAK KO NA SI PINAKADAKILANG JESUS DI KO MAN GINAWANG PANGINOON SUBALIT GINAWA KO DIN SIYA NA MANUNUBOS SA LAHAT NA MGA MABUBUTING MGA TAO NA DI KABILANG SA PINAKABANAL O SA NAPAKABANAL KO O NAMIN NA BAYAN NA WALANG IBA ANG PINAKAMAMAHAL KO O NAMIN NA “IGLESIA NI CRISTO” AT MULI-MULI KO DIN NA SA KANIYA NA SA KANIYA NA MULI-MULING IBINIGAY ANG NAPAKABANAL KO NA MGA KAPAHINTULUTAN NA SA KANIYA KO IBINIGAY ANG KAPAHINTULUTAN UPANG SIYA ANG MAGKULONG DOON SA BANGING WALANG HANGGANG LALIM SA DI KO BANAL NA AKING O NG AMING PINAKAKAAWAY-PINAKAKAAWAY NA WALANG IBA SI DYABLO O SI SATANAS NAUNAWAAN MO O NAUNAWAAN NINYO?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s