TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ika-Apat na Bahagi) KALAPASTANGANANG WALANG KAPANTAY NAGAGANAP NA…

Ang taong 2011 ang katuparan ng panahon na hinihingian tayo ng ganap na pagbabagong-buhay. Ibig sabihin iginagayak na tayo sapagkat malapit ng maganap ang binabanggit sa Biblia na KAWASAKAN! (WASAK) Hindi pa ang KAWAKASAN (WAKAS) … sapagkat nilinaw sa Banal na Kasulatan ang pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo daratnan Niya ang mga hinirang Niya, sakdal … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ika-Apat na Bahagi) KALAPASTANGANANG WALANG KAPANTAY NAGAGANAP NA…

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA

Marami ang nakakikilala kay Propeta Daniel. Sa kanyang kapanahunan,  kinilala siya ng mga hari dahil sa husay niyang magbigay ng pakahulugan sa panaginip. Kinasangkapan din siya ng Panginoong Diyos sa paghahayag ng mga hiwaga. Sa mahabang panahon ay tinaglay niya ito. Ipinakilala kasi ni Propeta Daniel kung sino talaga ang naghahayag ng hiwaga. (Daniel) 2: … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Unang Bahagi)

Ang mga tao ay walang kamalay-malay, na  nakasalang tayo sa mga pinaka-matitinding pagsubok at pinaka-matinding kahirapan na darating sa daigdig na hindi pa nangyayari kailanman, buhat ng lalangin ang tao. Kasunod nito ang ibat-ibang uri ng mga   kaganapan, na nakaamba na rin. Kapag ito ay mangyayari ng sabay-sabay, sa lahat ng panig, ang mga … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Unang Bahagi)

PAGTITIWALAG NG BANAL NA ESPIRITU

http://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=20150727T12&p0=1982&msg=PAGTITIWALAG+NG+BANAL+NA+ESPIRITU&csz=1&swk=1 Sa mga kapatid na mga tiwali na nasa Sanggunian, Distrito, at mapa Lokal, kasama na ang lahat ng umaayon sa masasama ninyong ginagawa. Hanggang ngayon hindi kayo kakitaan ng pagbabago sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalaala sa inyo at pagsaway. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin kayo sa inyong pagmamalabis at pamiminsala sa Banal … Continue reading PAGTITIWALAG NG BANAL NA ESPIRITU