IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. GINAWA SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU. (PANIMULA)

Ang IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ay  isang bukas na pahina para  sa Kapurihan at Kaluwalhatian ng ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Isang napahihintulutang Blog na maglalarawan ng napakadakilang pag-ibig at pagmamahal NILA sa KANILANG mga Hinirang. Ginawa ito sa udyok na rin ng Banal na Espiritu.  Magsisilbing tagapagpatnubay para sa kapakanan ng … Continue reading IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. GINAWA SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU. (PANIMULA)